Wakulu Linnasi Husna Arab dan Artinya

 Wakulu linnasi husna 

wakulu linnasi husna adalah penggalan surah al-baqarah ayat 83, selengkapnya ialah "wa iz akhaznaa miisaaqa banii isra laa ta buduna illallaha wa bilwaalidaini ihsaanaw wa zil qurba walyataama wal masaakini wa qulu lin nassu husnaw wa aqimus salaata wa attus zakkah summa tawallaitum illa qalilam mingkum wa antum muridun" surat albaqarah ialah surat madaniyah atau surat yang diturunkan setelah nabi muhhamad SAW hijrah ke madinah. surat al baqarah merupakan surat ke dua dalam alquran, yang terdiri dari 286 ayat, lebih tepatnya pada juz 1(ayat 1-141) juz 2(ayat 142-252) juz 3 (ayat 253-286). al baqarah yang berarti sapi betina karena didalam surat ini ada beberapa kisah penyembelihan sapi betina yang diperintahkan allah SWT kepada bani israil ayat 67-74. dalam shalat dan zakat ada ikhlas pada allah SWT dan berbuat ihsan terhadap hamba-hamba allah. pada shalat dan zakat ada ibadah hati badan dan harta. ayat ini bermaksud untuk memerintahkan orang-orang yahudi untuk masuk kedalam islam dengan mengerjakan sholat dan zakat dengan benar, sehingga mereka tergolong dalam orang-orang yang ruku, yaitu tergolong dalam umat nabi muhammad SAW. ada juga yang menafsirkan ruku ialah perintah mengerjakan sholat berjamaah dan ada juga yang mengartikan: tunduklah kepada perintah-perintah allah bersama orang-orang yang tunduk.  

sebagian ulama berdalil dengan ayat tersebut untuk menerangkan wajibnya sholat berjamaah/bersama yakni dari ayat ruku'lah beserta orang yang ruku. yakni sholatlah beserta orang yang shalat. dijelaskan sholat dengan ruku merupakan rukun sholat dan tidak dinamakan sholat jika tidak ada rukunya. 


Wakulu Linnasi Husna Arab dan Artinya 

Wakulu Linnasi Husna adalah penggalan dari surat albaqarah ayat 83, berikut ini adalah surat albaqarah ayat 83 arab beserta artinya. 

latin:  Wa iż akhażnaa miisaaqa banii israa`iila laa ta'buduna illallaaha wa bil-waalidaini ihsaanaw wa żil-qurbaa wal-yataamaa wal-masaakiini wa qulu lin-naasu husnaw wa aqiimus-salaata wa aatuz-zakaah, summa tawallaitum illaa qaliilam mingkum wa antum mu'ridun (QS. Al-Baqarah:83)

Artinya: dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari bani israil yakni: janganlah kamumenyembah selain allah SWT, dan berbuat baiklah kepada ibu dan bapak, kaum kerabat, anak yatim dan orang orang fakir. serta ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia, dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. kemudian kamu tidak memenuhi janji itu, kecuali sebagian kecil dari kamu dan kamu selalu berpaling.

Tafsir surat Al-baqarah ayat 83

Tafsir Al-Muyassar / Kementerian Agama Saudi Arabia Ingatkan wahai Bani Israil ketika kami mengambil janji yang dikukuhkan dari kalian, Agar kalian beribadah kepada Allah semata tidak ada sekutu baginya, hendaknya kalian berbuat baik kepada kedua orang tua, dan orang-orang dari kaum kerabat,dan sedekah kepada anak-anak yang bapak-bapak mereka meninggal dunia sebelum mereka berusia balig, dan kepada orang-orang yang membutuhkan yang tidak memiliki apa yang mencukupi kebutuhan mereka, dan hendaklah berkata kepada sekalian manusia dengan tutur kata yang terbaik disertai dengan melaksanakan sholat, membayar zakat. Tapi kemudian kalian berpaling dan melanggar perjanjian itu (kecuali sebagian kecil dari kalian yang terus diatas janji itu), sedang kalian berkelanjutan dalam keberpalingan itu.

Nah, jadi begitulah penjelasan tentang wakulu linnasi husna. semoga artikel ini bisa bermanfaat untuk anda terima kasih. 

0 Response to "Wakulu Linnasi Husna Arab dan Artinya "

Post a Comment