Ar-Rahim Artinya "Yang Maha Penyayang" Asmaul Husna

Ar Rahim Artinya 

Asmaul husna merupakan nama nama allah yang baik dan indah sesuai dengan sifatnya. nama allah yang ada pada asmaul husna berasal dari berbagai surat dan juga ayat yang ada pada al-quran. jumlah asmaul husna ada 99.

sebagai umat muslim kita wajib menyakini rukun iman, salah satunya iman kepada allah. salah satu wujud untuk iman kepada allah yakni dengan mengetahui, mengamalkan dan menghafalkan nama nama allah SWT.

beberapa ulama mmepunyai pandangan bahwa memehami dan menghafal asmaul husna dalam kehidupan sehari-hari diyakini bisa menghantarkan manusi masuk kesurga allah.


Ar-Rahim Arab dan Artinya 

ar rahim arabnya (الرحيم) dalam asmaul husna artinya "Yang Maha Penyayang". allah adalah maha penyayang keseluruh makhluknya yang beriman maupun yang kafir. allah memberikan alam semesta ini seperti bumi, udara, air dan lainnya keseluruh makhluknya tanpa pandang bulu.


ada pun sifat ar rahim itu adalah khusus bagi hambanya yang beriman dan saleh.
seperti dalam firman allah surat al ahzab ayat 43


Latin Arab: huwallazi yusalli alaikum wa mala ikatuhu liyukhrijakum minaz zulumati ilan nur, wa kana bil mu minina rahima.

Artinya: dialah yang memberi rahmat kepadamu dan malaikatnya (memohonkan ampunan untukmu), supaya dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya yang terang. dan adalah dia maha penyayang kepada orang orang yang beriman.

Baca Juga: Ar-Rahman Artinya "Yang Maha Pengasih" Asmaul Husna


Dalil Tentang Ar-Rahim 

Seperti dalam firman allah surat Al Baqarah ayat 143:

Latin Arab: wa kazalika ja alnakum ummataw wasatal litakunu syuhada a'alan nasi wa yakunar rasulu alaikum syahida, wa ma ja'alnal qiblatallati kunta alaiha illa lina lama may yattabi ur rasula mim may yangqalibu ala aqibaih, wa ing kanat lakabiratan illa alallazina hadallah, wa ma kanallahu liyudi a imanakum, innallaha bin nasi lara ufur rahim. 

Artinya: dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat muslim, umat yang adil dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar rasul muhammad menjadi saksi atas perbuatanmu. dan kami tidak menetapkan kiblat yang menjadi kiblatmu sekarang melainkan agar kami mengetahui supaya nyata siapa yang mengikuti rasul dan yang mebelot. dan sungguh pemindahan kiblat itu terasa amat berat, kecuali bagi orang orang yan gterlah diberi pentunjuk oleh allah, dan allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. sesungguhnya allah maha pengasih lagi maha penyayang kepada manusia. 

Tafsir Surat Al Baqarah Ayat 143

Sebagaimana kami telah memberi kalian petunjuk - wahai kaum muslimin- menuju jalan yang lurus dalam agama kami, juga telah menjadikan kalian umat pilihan terbaik dan adil. supaya kalian kelak di akhirat memberikan persaksian di hadapan umat-umat lain bahwa para rasul mereka telah menyampaikan risalah Allah kepada mereka, dan begitu juga  Rasulullah Shalallahu Wassalam akan menjadi saksi atas kalian di akhirat kelak bahwa dia telah menyampaikan risalah Tuhannya. Dan kami tidaklah menjadikan -wahai Rasul- kiblat Baitul Maqdis yang dahulu engkau menghadapnya, lalu kami memalingkan engkau darinya menuju Ka'bah (di Mekkah), kecuali demi menampakkan apa yang telah kami ketahui sejak permulaan (azali).

Pengetahuan yang berhubungan dengan pahala dan siksaan, supaya kami bisa membedakan siapa-siapa saja yang mengikuti dan taat kepadamu serta menghadap ke arah yang sama denganmu ke arah mana pun kamu menghadap, dan siapa saja orang-orang yang lemah imannya sehingga berbalik menjadi murtad meninggalkan agama Islam gara-gara keragu-raguan dan kemunafikannya. Sesungguhnya kejadian ini yang mengalihkan arah dari Baitul Maqdis menuju Ka'bah, betul-betul berat lagi sulit, kecuali bagi orang-orang yang Allah beri hidayah dan Allah anugerahkan iman dan taqwa kepada mereka. Dan Allah benar-benar tidak akan menyia-nyiakan keimanan kalian kepada Nya dan ittiba' kalian kepada rasul Nya, serta tidak membatalkan pahala shalat kalian yang menghadap kiblat sebelumnya. Sesungguhnya Allah ta'ala Maha Pengasih lagi Maha penyayang kepada manusia dengan rahmat yang luas di dunia dan Akhirat.

Referensi: https://tafsirweb.com/598-surat-al-baqarah-ayat-143.html

Nah, jadi begitulah artikel saya mengenai Ar rahim. semoga artikel ini bisa membantu anda dan semoga bermanfaat untuk anda. terima kasih.

0 Response to "Ar-Rahim Artinya "Yang Maha Penyayang" Asmaul Husna"

Post a Comment