Al-Qayyum Artinya "Yang Maha Mandiri" Asmaul Husna

Al-Qayyum Artinya 

asmaul husna merupakan nama-nama allah SWT yang baik dan indah sesuai dengan sifat-sifatnya. sebagai muslim kita wajib mengimani rukun iman, yang salah satunya iman kepada allah. salah satu wujud mengamalkan iman kepada allah yakni dengan mengetahui, menghafalkan dan mengamalkan nama-nama allah.

beberapa ulama memiliki pandangan bahwa menghafalkan dan memahami makna asmaul husna dalam kehidupan saehari-hari akan mengantarkan manusia masuk ke surga allah. asmaul husna jumlhanya ada 99 dan salah satunya ialah al-qayyum, apa sih arti dari al-qayyum berikut penjelasanya.

Al-Qayyum Arab dan Artinya

Al-Qayyum arabnya (الْقَيُّومُ) dalam asmaul husna berarti "Yang Maha Mandiri atau Berdiri", berdiri disini artinya bahwa Allah SWT berdiri sendiri tanpa tergantung pada siapapun dan apapun, karena allah yang maha berdiri atas dirinya snediri.


al qayyum berasal dari kata "qawama" yang artinya tegak lurus, berkesinambungan dan mandiri. allah maha mandiri untuk menciptakan dan mengatur seluruh umatnya. allah maha kaya yang berarti tidak membutuhkan siapa pun dan justru makhluknya yang memebutuhkannya.

asy-syaikh al harras menerangkan bahwa Al-qayyum merupakan bentuk mubalaqah dari kata qa'im, al qayyum memiliki dua arti yakni.

  1. dia yang berdiri sendiri dan tidak memerlukan seluruh makhluknya, sehingga tidak membutuhkan sesuatu, baik dalam hal eksistensinya. demikian dalam sifat kesempurnaan-nya dan perbuatan yang muncul dari-nya. karena allah tidak akan ditimpa kekurangan dan rasa butuh.
  2. dialah yang mengatur makhluknya. seluruh yang ada di alam ini selalu akan membutuhkanya. dengan rasa butuh yang dzati tidak mungkin tidak walaupun sesaat.


Dalil Tentang Al-Qayyum 

Al-Qayyum artinya Yang Maha Mandiri terdapat dalam firman Allah SWT surat Al-Baqarah Ayat 255.


Latin Arab: allahu la ilaha illa huw, al hayyul qayyum, la ta khuzuhu sinatuw wa la na um, lahu ma fis samawati wa ma fil ard man zallazi yasyfa'u indahu illa bi'iznih, ya'lamu ma baina aidihim wa ma khalfahum, wa la yuhituna bisyai im min ilmihi illa bima sya. wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard, wa la ya uduhu hifzuhumma wa huwal alliyul azim. 

Artinya: Allah, tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia Yang Hidup kekal lagi terus menerus mengurus (makhluk-Nya); tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaan-Nya apa yang di langit dan di bumi. Tiada yang dapat memberi syafa'at di sisi Allah tanpa izin-Nya? Allah mengetahui apa-apa yang di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendaki-Nya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi. Dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya, dan Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.


Tafsir Surat Al-Baqarah Ayat 255

Allah adalah Dzat yang tidak ada yang berhak dihadapkan padanya uluhiyah dan ubudiyah kecuali Dia, Yang Maha hidup yang mempunyai seluruh hakikat kehidupan yang sempurna, sesuai dengan keagunganNya, lagi Maha mengatur segala sesuatu, tidak mengantuk dan tidak tidur. Semua yang ada di langit dan seluruh yang ada di bumi adalah milikNya. Tidak ada seorangpun yang berani maju memberikan syafaat di sisiNya kecuali dengan izinNya. pengetahuanNya meliputi segala makhluk-makhluk yang ada, yang ada di masa lalu, sekarang dan di masa yang akan datang. Dia mengetahui perkara-perkara yang akan terjadi di hadapan makhluk-makhluk berupa hal-hal yang terjadi di masa yang akan datang, dan apa yang telah terjadi di belakang mereka berupa perkara-perkara masa lalu. Dan tidak seorang pun dari makhluk yang mengetahui sedikit saja dari ilmuNya selain apa yang Allah ajarkan dan tampakkan kepadanya. Dan kursi Allah meliputi langit dan bumi. Dan kursi ini adalah tempat dua kaki Allah jalla jalaluh. Dan tidak ada yang mengetahui bentuknya selain Allah. Memelihara keduanya tidaklah memberatkan Allah. Dan Dia Maha tinggi dengan Dzat dan sifat-sifatNya di atas semua makhlukNYa, yang menghimpun seluruh sifat keagungan dan kebesaranNya. Ayat ini merupakan ayat paling agung di dalam Al-Quran dan dinamakan dengan sebutan Ayat Kursi.

Referensi: https://tafsirweb.com/1021-surat-al-baqarah-ayat-255.html

0 Response to "Al-Qayyum Artinya "Yang Maha Mandiri" Asmaul Husna"

Post a Comment