Al-Hakim Artinya "Yang Maha Bijaksana" Asmaul Husna

Al-Hakim Artinya

al-hakim merupakan salah satu nama atau sifat allah SWT. yang ada pada asmaul husna, asmaul husna terdiri dari dua kata yaitu "asma" yang artinya nama dan "husna" yang artinya indah atau baik. jadi secara umum asmaul husna adalah nama-nama allah yang baik dan indah sesuai dengan sifatnya.

nama sifat allah SWT, ada 99 jumlah asmaul husna yang wajib diketahui. masing masing tersebut mempunyai makna yang baik dan juga indah yang hanya dimiliki allah SWT. salah satunya ialah Al-Hakim, berikut arti dari Al-hakim.

Al-Hakim Arab dan Artinya

Al-Hakim dalam tulisan arab (الْحَكِيمُ) dalam asmaul husna artinya ialah "Yang Maha Bijaksana" syaikh DR. shalih bin Fauzan al-Fauzan adalah salah satu ulama yang menjelaskan al-hakim memiliki dua makna yaitu:

pertama, allah SWT sebagai pembuat dan penentu hukum bagi seluruh makhluknya. hukum allah ada dua hal yaitu/. hukum kauni adalah hukum ketetapan taqdir dan hukum syar'i adalah hukum ketetapan syar'i.kedua, allah maha bijaksana, bagus, tepat dan meyakinkan dalam menetapkan hukum, baik itu hukum yang bersifat kauni maupun syar'i. arti kedua ini diambil hikmah, bahwa artinya meletakan sesuatu tepat pada tempatnya.

jadi allah SWT adlah Hakim, yang membuat dan menetapkan hukum bagi seluruh makhluknya. dan semua hukum Allah SWT itu ketetapan yang bijaksana, tepat, dan bagus. allah SWT tidak membuat sesuatu yang tujuanya sia-sia, dan allah SWT tidak menetapkan hukum syariat apapun kecuali sesuatu yang maslahat, bahkan syariat allah Azza wa jalla merupakan kemaslahatan itu sendiri.

Dalil Tentang Al-Hakim 

Al-Hakim sebagai nama Allah dalam Al-Qur'an diulang sebanyak 45 kali. Kebanyakan dirangkai dengan nama Allah Al-Aziz, Al-Alim, Al-Khabir, At-Tawwab, Al-Hamid, Al-Ali dan Al- Wâsi’ (Quraisy Syihab: 220). Al-Hakim terdapat dalam Surat Al-Baqarah ayat 32 berikut.


Latin Arab: Qalu subhanaka la ilma lana illa ma allamtan, innaka antal-alimul hakim
Artinya: Mereka menjawab: "Maha Suci Engkau, tidak ada yang kami ketahui selain dari apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami; sesungguhnya Engkaulah Yang Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana".

Tafsir surat Al-Baqarah ayat 32

Para malaikat berkata: “kami menyucikan Engkau wahai Tuhan kami, tidak ada pengetahuan bagi kami kecuali apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami, hanya Engkaulah Dzat Yang Maha Mengetahui urusan-urusan seluruh makhluk lagi Dzat yang maha bijaksana dalam segala pengaturan- Mu.”

Tafsir Al-Muyassar / Kementerian Agama Saudi Arabia Al-Baqarah Ayat 32

Para Malaikat mengakui kekurangan mereka dan mengembalikan keutamaan kepada Allah dengan mengatakan, “Mahasuci Engkau wahai Rabb kami. Tidak sepatutnya keputusan dan ketentuan-Mu dibantah. Kami tidak tahu apa-apa selain apa yang Engkau beritahukan kepada kami. Engkau Maha Mengetahui segala sesuatu dan Maha Bijaksana dalam setiap keputusan dan ketentuan-Mu.”

Al-Hakim juga terdapat dalam firman Allah Surat Al-Baqarah Ayat 129 berikut.


Latin Arab: rabbana wab'as fihim rasulam min-hum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul-kitaba wal-hikmata wa yuzakkihim, innaka antal azizul hakim 
Artinya: Ya Tuhan kami, utuslah untuk mereka sesorang Rasul dari kalangan mereka, yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat Engkau, dan mengajarkan kepada mereka Al Kitab (Al Quran) dan Al-Hikmah (As-Sunnah) serta mensucikan mereka. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana.

Tafsir surat Al-Baqarah ayat 129 

Ya Tuhan kami, utuslah di tengah umat ini seorang Rasul dari keturunan Ismail yang akan membacakan ayat-ayat Mu kepada mereka, dan mengajarkan mereka Alquran dan as-sunnah, serta membersihkan mereka dari Syirik dan akhlak buruk. Sesungguhnya Engkau maha perkasa Dzat yang tidak terkalahkan oleh apapun, lagi maha bijaksana yang meletakkan segala sesuatu pada tempatnya.

Tafsir Al-Muyassar / Kementerian Agama Saudi Arabia Al-Baqarah Ayat 129

Ya Rabb kami, utuslah kepada mereka seorang Rasul yang berasal dari mereka, dari keturunan Ismail untuk membacakan kepada mereka ayat-ayat yang Engkau turunkan, mengajarkan kepada mereka Al-Qur`ān dan Sunnah, dan membersihkan mereka dari kemusyrikan dan segala macam kehinaan. Sesungguhnya Engkaulah Yang Maha Perkasa di dalam Żat-Mu dan Maha Bijaksana di dalam tindakan dan keputusan-Mu.”

Refrensi dalil
Referensi: https://tafsirweb.com/568-surat-al-baqarah-ayat-129.html
Referensi: https://tafsirweb.com/294-surat-al-baqarah-ayat-32.html

0 Response to "Al-Hakim Artinya "Yang Maha Bijaksana" Asmaul Husna "

Post a Comment