Al-Fattah Artinya (Yang Maha Pembuka Kebaikan) Asmaul Husna

Al-Fattah Artinya

al fattah adalah salah satu nama-nama baik allah. asmaul husna terdapat 99 nama yang baik dan juga indah milik allah SWT, yang ada didalam alquran. asmaul husna terdiri dari dua kata yakni asma dan husna yang mempunyai arti Nama yang baik.

jumlah asmaul husna yang wajib diketahui ada 99 nama yang baik dan indah. setiap nama didalam asmaul husna mempunyai arti dan makna yang baik, salah satunya adalah al-fattah. berikut penjelasan tentang al fattah?

Al-Fattah Arab dan Artinya

al fattah dalam bahasa arab (الْفَتَّاحُ) yang berarti Yang Maha Pembuka Kebaikan atau rahmat. al fattah merupakan yang maha pembuka pintu rezeki dan rahmat bagi hambanya. ada juga yang mengartikan Yang maha memberi hukum diantar hambanya


al-fattah berasal dari kata al-fathu yang artinya menghakimi. oleh sebab itu al-fattah juga bisa diartikan sebagai yang menghakimi, karena allah adalah yang menghakimi makhluk-makhluknya. dialah yang memisahkan antara yang benar dan yang salah.

tetapi al fattah mempunyai arti yang lebih ke arah membuka [intu rezeki dan rahmat untuk hamba-hambanya. karena allah SWT bisa mempermudah urusan dan jalan yang sulit, baik urusan didunia ataupun akhirat.

Dalil Tentang Al-Fattah 

Allah subhanahu wa ta’ala berfirman pada Surat Saba Ayat 26 berikut,

Latin Arab: Qul yajma'u bainana rabbuna summa yaftahu bainana bil-haqq, wa huwal fattahul alim
Artinya: Katakanlah: "Tuhan kita akan mengumpulkan kita semua, kemudian Dia memberi keputusan antara kita dengan benar. Dan Dialah Maha Pemberi keputusan lagi Maha Mengetahui".

Tafsir Dari Surat Saba Ayat 26

katakanlah, “Tuhan kita akan mempertemukan antara kami dengan kalian di Hari Kiamat, kemudian menetapkan keputusan diantara kita dengan adil, Dia-lah yang Maha Memberi keputusan yang menetapkan hokum di antara makhlukNya, mengetahui apa yang seharusnya diputuskan dengannya, danmengetahui keadaan makhluk-Nya, tiada sesuatu pun yang samar bagiNya.


Tafsir Al-Muyassar / Kementerian Agama Saudi Arabia 26. 

Katakanlah kepada mereka -wahai Rasul-, “Allah akan mengumpulkan antara kami dengan kalian pada hari Kiamat, kemudian Allah memberikan keputusan-Nya di antara kita dengan keadilan. Allah menjelaskan siapa yang benar dan siapa yang salah, Dia lah Hakim yang menetapkan hukum dengan keadilan, maha mengetahui apa yang Dia putuskan.”

Referensi: https://tafsirweb.com/7784-surat-saba-ayat-26.html


0 Response to "Al-Fattah Artinya (Yang Maha Pembuka Kebaikan) Asmaul Husna"

Post a Comment