Uswatun Hasanah Arab dan Artinya

uswatun hasanah

a. uswatun hasanah artinya

sebagai orang yang memeluk agama islam siapa sih yang tak kenal dengan sosok manusia yang ummi dan pembawa pencerah bagi manusia? siapa lagi kalau bukan nabi muhammad shallallahu alaihi wassallam. nabi muhammad merupkan sosok yang sangat pantas dipuji oleh siapa pun, karena akhlaknya yang baik dan juga suri tauladanya yang baik.dikatan mempunyai suri tauladan yang baik dikarenakan nabi muhammad memiliki kesempurnaan, mulai dari akhlaknya, sifatnya, maupun tutur katanya. nabi muhammad selalu mendapatkan pujian yang tak bisa hilang oleh zaman, pada zaman dahulu hingga sampai saat ini. 

kekaguman terhadap nabi muhammad tidak hanya pada orang muslim saja mealainkan orang yang memeluk agama non muslim. penulis buku yang berjudul 100 orang yang berpengaruh dalam sejarah. yakni michael H. Hart, beliau mencantumkan nabi muhammad sebagi sosok diurutan yang pertama dari 100 tokoh manusia yang paling berpengaruh didunia. 


b. arti dan arab uswatun hasannah

uswatun hasannah dalam bahasa arabnya  yang berarti "teladan yang baik". arti lain dari uswatun hasannah yaitu kekasih allah yang bisa dijadikan contoh dan panutan yang baik bagi umatnya. uswatun hasannah adalah gelar yang dimiliki oleh rasullulah SAW. maksud dari itu adalah bahwa rasul dapat dijadikan panutan yang baik bagi semua umatnya.

nabi muhammad memiliki gelar tersebut terdapat pada firman allah pada surat Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi:
latin: Laqad kāna lakum fī rasụlillāhi uswatun ḥasanatul limang kāna yarjullāha wal-yaumal-ākhira wa żakarallāha kaṡīrā
artinya:  "Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah."

dan juga dalam surat al-qalam ayat 4:
arab latin: Wa innaka la'alā khuluqin 'aẓīm
artinya: Dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung.
demikian juga adalah petunjuk nabi SAW sebaik-baik petunjuk rasulullah bersabda:
artinya: Sesungguhnya sebaik-baik berita adalah kitab Allâh, sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad, seburuk-buruk perkara adalah perkara-perkara baru (dalam agama), dan semua bid’ah adalah kesesatan. [ HR.Muslim no. 864 ]


Dalam ayat tersebut terkandung perintah kepada kita untuk mencontoh dan menteladani Nabi Muhammad saw., dalam berbagai hal seperti kesabaran, usaha bersabar, istiqomah, perjuangan, dan penantian beliau terhadap pertolongan dari Allah SWT. Selain itu dalam diri Rasulullah saw., juga ada suri tauladan yang baik (uswatun hasanah), baik dalam perkataan, perbuatan, dan keadaan diri.

c. tafsir surat al-ahzab ayat 21

Sungguh telah ada bagi kalian (wahai orang-orang yang beriman) pada perkataan rosululloh sholallohu alaihi wasallam, perbuatannya dan keadaannya suri tauladan yang baik bagi kalian yang baik untuk kalian teladani. Maka peganglah Sunnahnya, karena Sunnahnya dipegang dan dijalani oleh orang-orang yang berharap kepada Allah dan kehidupan akhirat, memperbanyak mengingat Allah dan beristigfar kepadaNya, serta bersyukur kepadaNya dalam setiap keadaan.


d. tafsir surat al-qalam ayat 4

1-4. Nun, pembicaraan tentang huruf-huruf terpenggal telah hadir di awal Surat al-baqarah. Allah bersumpah dengan pena yang dengannya para malaikat dan manusia menulis, dan dengan apa yang mereka tulis, berupa kebaikan, manfaat dan ilmu-ilmu, kamu (wahai rasul) bukan orang yang lemah akal dan bodoh pendapat karena nikmat Allah berupa kenabian dan kerasulan. Sesungguhnya kamu, atas beban berat yang kamu pikul selama menyampaikan risalah, akan mendapatkan pahala yang besar yang tidak dikurangi dan tidak terputus, dan sesungguhnya kiamu (wahai Rasul) benar-benar memilki akhlak yang agung, yaitu akhlak-akhlak yang dikandung al-Quran. Pelaksanaan terhadap al-Quran merupakan ciri khusus Rasulullah, beliau melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangan-Nya.


refrensi: 
https://tafsirweb.com/7633-surat-al-ahzab-ayat-21.html
https://tafsirweb.com/11092-surat-al-qalam-ayat-4.html

Nah, jadi begitulah artikel saya tentang arti uswatun hasanah, semoga artikel ini bisa membantu anda dan semoga bermanfaat. terima kasih

0 Response to "Uswatun Hasanah Arab dan Artinya "

Post a Comment