Wakulu Linnasi Husna Arab dan Artinya

Wakulu Linnasi Husna Arab dan Artinya

 Wakulu linnasi husna 

wakulu linnasi husna adalah penggalan surah al-baqarah ayat 83, selengkapnya ialah "wa iz akhaznaa miisaaqa banii isra laa ta buduna illallaha wa bilwaalidaini ihsaanaw wa zil qurba walyataama wal masaakini wa qulu lin nassu husnaw wa aqimus salaata wa attus zakkah summa tawallaitum illa qalilam mingkum wa antum muridun" surat albaqarah ialah surat madaniyah atau surat yang diturunkan setelah nabi muhhamad SAW hijrah ke madinah. surat al baqarah merupakan surat ke dua dalam alquran, yang terdiri dari 286 ayat, lebih tepatnya pada juz 1(ayat 1-141) juz 2(ayat 142-252) juz 3 (ayat 253-286). al baqarah yang berarti sapi betina karena didalam surat ini ada beberapa kisah penyembelihan sapi betina yang diperintahkan allah SWT kepada bani israil ayat 67-74. dalam shalat dan zakat ada ikhlas pada allah SWT dan berbuat ihsan terhadap hamba-hamba allah. pada shalat dan zakat ada ibadah hati badan dan harta. ayat ini bermaksud untuk memerintahkan orang-orang yahudi untuk masuk kedalam islam dengan mengerjakan sholat dan zakat dengan benar, sehingga mereka tergolong dalam orang-orang yang ruku, yaitu tergolong dalam umat nabi muhammad SAW. ada juga yang menafsirkan ruku ialah perintah mengerjakan sholat berjamaah dan ada juga yang mengartikan: tunduklah kepada perintah-perintah allah bersama orang-orang yang tunduk.  

sebagian ulama berdalil dengan ayat tersebut untuk menerangkan wajibnya sholat berjamaah/bersama yakni dari ayat ruku'lah beserta orang yang ruku. yakni sholatlah beserta orang yang shalat. dijelaskan sholat dengan ruku merupakan rukun sholat dan tidak dinamakan sholat jika tidak ada rukunya. 


Wakulu Linnasi Husna Arab dan Artinya 

Wakulu Linnasi Husna adalah penggalan dari surat albaqarah ayat 83, berikut ini adalah surat albaqarah ayat 83 arab beserta artinya. 

latin:  Wa iż akhażnaa miisaaqa banii israa`iila laa ta'buduna illallaaha wa bil-waalidaini ihsaanaw wa żil-qurbaa wal-yataamaa wal-masaakiini wa qulu lin-naasu husnaw wa aqiimus-salaata wa aatuz-zakaah, summa tawallaitum illaa qaliilam mingkum wa antum mu'ridun (QS. Al-Baqarah:83)

Artinya: dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari bani israil yakni: janganlah kamumenyembah selain allah SWT, dan berbuat baiklah kepada ibu dan bapak, kaum kerabat, anak yatim dan orang orang fakir. serta ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia, dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. kemudian kamu tidak memenuhi janji itu, kecuali sebagian kecil dari kamu dan kamu selalu berpaling.

Tafsir surat Al-baqarah ayat 83

Tafsir Al-Muyassar / Kementerian Agama Saudi Arabia Ingatkan wahai Bani Israil ketika kami mengambil janji yang dikukuhkan dari kalian, Agar kalian beribadah kepada Allah semata tidak ada sekutu baginya, hendaknya kalian berbuat baik kepada kedua orang tua, dan orang-orang dari kaum kerabat,dan sedekah kepada anak-anak yang bapak-bapak mereka meninggal dunia sebelum mereka berusia balig, dan kepada orang-orang yang membutuhkan yang tidak memiliki apa yang mencukupi kebutuhan mereka, dan hendaklah berkata kepada sekalian manusia dengan tutur kata yang terbaik disertai dengan melaksanakan sholat, membayar zakat. Tapi kemudian kalian berpaling dan melanggar perjanjian itu (kecuali sebagian kecil dari kalian yang terus diatas janji itu), sedang kalian berkelanjutan dalam keberpalingan itu.

Nah, jadi begitulah penjelasan tentang wakulu linnasi husna. semoga artikel ini bisa bermanfaat untuk anda terima kasih. 

Read More
Tulisan Istighfar Astaghfirullah al adzim arab dan artinya

Tulisan Istighfar Astaghfirullah al adzim arab dan artinya

  Tulisan Istigfar

istigfar atau astaghfirullah merupakan sebuah kata memohon pengampunan kepada allah SWT yang dilakukan oleh kaum muslim. hal ini dianjurkan dan sangat penting didalam ajaran agama islam. hal ini secara harifah dilakukan secara berulang kali dengan mengulan perkataan Astaghfirulah yang artinya ialah "saya memohon ampunan kepada allah"

seorang muslim menyebutkan kata ini berulang kali bukan hanya meminta ampunan kepada allah melainkan berbicara dengan orang lain. hal ini dilakukan ketika ingin mencegah dari melakukan perbuatan yang buruk atau salah. setelah sholat kaum muslim wajib melafalkan kata ini sebanyak tiga kali.

dalam hal filosofi istigfar berarti seseorang yang memohon pengampunan atas kesalahan dan terus berusaha untuk mentaati perintah allah SWT dan tidak mengingkatinya. dalam ajaran islam kata istigfar bermakna tidak pada pengucapanya melainkan seseorang yang memaknai dan menghayati apa yang ia ucapkan. dalam hal yang lebih jauh lagi agar ia selalu mengingat tuhan saat ia tergoda untuk melakukan dosa, maka kata istigfar merupakan ittik baginya untuk bertekad tidak mengulanginya.Tulisan Arab Astghfirullah


Tulisan arab astghfirullah yakni اَسْتَغْفِرُ اللهَ, yang mempunyai makna saya memohon ampun kepada allah. bahwasanya allah memiliki sifat/nama at-tawwab yang ada di asmaul husna yang berarti yang maha menerima taubat untuk hambanya yang terus berusaha untuk memperbaiki dan mendekatkan diri kepada allah SWT, dan al-ghaffar yang bermakna maha pengampun. 

Tulisan arab astgfirullah dan artinya


Arab اَسْتَغْفِرُ اللهَ
latin: astgfirullah 
Artinya:"Saya memohon ampun kepada allah"

tulisan arab astgfirullah al adzim dan artinya

Arab: اَسْتَغْفِرُ اللهَ الْعَظِيْمَ
latin: Astgfirullah al adzim
Artinya: "saya memohon ampun kepada allah yang maha besar" 

Keutamaan istghfar

  • menjadi wasilah agar segera diturunkannya hujan supaya kekeringan tidak melanda lebih lama
  • allah akan mengampuni umatnya yang beristighfar, sebagaimana yang dijelaskan dalam surah al muzzammil 73:20, "dan memohonlah ampunan kepada allah SWT, sesungguhnya allah maha pengampun dan maha penyayang" dosa dosa yang pernah kita buat akan lenyap jika kita beristighfar. 
  • allah akan melapangkan rizki serta mensejahterakan hambanya yang senantiasa beristighfar memohon ampun kepada allah SWT. 
  • dimudahkan segala urusan dunianya. allah akan memberikan jalan terbaik bagi hambanya yang senantiasa mau beristighfar memohon ampun kepada allah SWT.
  • dimudahkan dalam memperoleh keturunan, jika keluarga tidak diberi momongan maka lakikan amalan dzikir ini agar allah segera memeberi keturunan. 
  • dihapuskan segala keburukannya dan allah angkat derajatnya karena allah maha pengampun dan maha penyayang, seperti yang dijelaskan di surah an-nisa :110
Nah jadi begitulah penjelasan saya mengenai tulisan istighfar astghfirullah aladzim, semoga artikel ini bisa membantu kalian dan bermanfaat juga untuk semua. amin

Read More
arti dan ayat  In ahsantum ahsantum li anfusikum

arti dan ayat In ahsantum ahsantum li anfusikum

 In ahsantum ahsantum li anfusikum

In ahsantum ahsantum li anfusikum ialah salah satu penggalan surat al-isra ayat 7. yang lengkapnya ialah" in ahsantum ahsantum li'anfusikum wa in asatum fa lahaaa fa izza jaa wadul-akhirati liyasuu wujuhakum wa liyadkhul-masjida kamaa dakhaluhu awala maratiw wa liyatabbiru maa alau tatbiraa". surat al isra sendiri merupakan surat makkiyah atau surat yang diturunkan sebelum nabi muhammad SAW hijrah le madinah. surat al isra ialah surat ke 17 dalam al-quran dan terdiri dari 111 ayat dan lebih tepatnya pada juz 15.al isra yang berarti perjalanan malam. surat ini juga dinamakan sebagai bani israil, karena dalam surat ini pada ayat kedua samapai kedelapan serta sebelum akhir memuat tentang bani israil yang sebelumnya adalah bangsa yang sangatlah besar, namun kemudian dihinakan oleh allah SWT karena ada hal yang menyimpang dari ajaranya.

surat al isra ayat ketujuh memuat tentang perbuatan baik. maksud dari perbuatan baik disini ialah jika kamu berbuat baik dengan mentaati perintah allah SWT dan rassulnya serta berbuat kebajikan kepada sesama. berarti kamu berbuat baik pada dirimu sendiri.  

Arti dari In ahsantum ahsantum li anfusikum Arab latin: in ahsantum ahsantum li'anfusikum, wa in asa tum falaha, fa iza ja awadul-akhirati liyasu u wujuhakum wa liyadkhulul- masjida kama dakhaluhu awwala maratiw wa liyatabbiru ma'alau tatbira.

artinya: jika kamu berbuat baik berarti kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri dan jika kamu berbuat jahat, maka kejahatan itu bagimu sendiri, dan apabila datang saat hukuman bagi kejahatan yang kedua, kami datangkan orang orang lain untuk menyuramkan muka muka kamu dan mereka masuk kedalam masjid, sebagimana musuh musuhmu memasukinya pada kali pertama dan untuk membinasakan sehabis-habisnya apa saja yang mereka kuasai

Tafsir surat al isra ayat 7

wahai bani israil seandainya kamu memperbaiki amalanmu, dan mengerjakan sesuai yang diperintahkanya, niscaya amalan dan ganjaran tersebut akan kembali kepada dirimu sendiri, sebab allah tidak memperlukan amalan-amalan tersebut. sebaliknya, jika kamu berbuat keburukan maka balasanya juga akan kembali kepada dirimu, sebab kebaikan maupun amalan kalian sama sekali tidak memeberikan manfaat kepada allah SWT. dan keburukanmu tidaklah membuat kerugian padanya. apabila masa kerusakan kedua telah tiba, kami akan memberikan supremenasi atau kekuasaan pada musuh kalian agar merendahkan kalian, menginjak-injak harga diri dan menyuramkan wajah kalian dengan menimpakan atas kalian ragam penghinaan dan siksa. mereka pasti akan memasuki baitul maqdish kemudian menghancurkannya sebagaimana mereka melakukan penguasaannya yang pertama kali, kemudian menghancurkan seluruh negri yang mereka kuasai secara menyeluruh. 

Nah, jadi begitulah arti dan ayat dari in ahsantum ahsantum li anfusikum semoga penjelasan diatas bisa bermanfaat dan juga membantu anda semua. amin


Read More
Allahummaghfirlahu Warhamhu Arab dan Artinya

Allahummaghfirlahu Warhamhu Arab dan Artinya

 Allahummaghfirlahu Warhamhu

masihkah kamu belum mengerti apa arti tentang Allahummaghfirlahu Warhamhu, Nah pada kali ini saya akan memebahas tetang kalimat doa tersebut dan juga hal-hal yang juga melingkupinya, berikut penjelasanya dibawah ini. 

Allahummaghfirlahu Warhamhu

Allahummaghfirlahu Warhamhu merupakan potongan doa yang ada pada sholat jenazah pada takbir ketiga. versi potongan lengkapnya sebagai berikut Allahummaghfirlahu warhamhu wa’afihi wa’fu’anhu. didalam hidup pastinya akan ada kematian. pada saat itulah, umat muslim wajib untuk mengurusi orang yang telah tiada atau meninggal dunia. hukum untuk mengurusi jenazah pada agama islam ialah "fardhu kifayah" yang berarti aktifitas yang wajib dilakukan bagi umat muslim, tetapi jika sudah ada yang melakukan oleh umat muslim lainnya, maka kewajiban ini gugur. apabila tidak ada yang melaksanakan kewajiban ini maka semua akan mendapatkan dosa. 

Allahummaghfirlahu Warhamhu adalah ucapan permohonan kepada allah SWT agar terampuni dosa-dosa orang meninggal tersebut. dengan doa ini diharapkan bisa terampuni oleh allah SWT dan lolos dari alam barzah. nah jadi begitu sebabnya kenapa kalimat Allahummaghfirlahu Warhamhu dibaca sebagai doa pengiring sholat jenzah. 

Arti Allahummaghfirlahu Warhamhu 

Allahummaghfirlahu Warhamhu merupakan doa untuk orang yang telah tiada atau meninggal dunia agar terampuni dosa-dosanya. dalam sholat jenazah, takbir pertama membaca surah alfatihah, takbir kedua membaca sholawat nabi, lalu takbir ketiga membaca doa yakni salah satunya “Allahummaghfirlahu warhamhu wa’afihi wa’fu’anhu" jika ditulis dengan bahasa arab sebagai berikut

Latin Arab: Allahummaghfirlahu warhamhu wa’afihi wa’fu’anhu 
Artinya: "ya allah, ampunilah dia, belas kasihanilah dia, hapuskanlah dan ampunilah dosa-dosanya"

Sholat Mayit 

tata cara sholat mayit ini wajib diketahui oleh kaum muslim khususnya untuk lelaki. sebelum jenazah atau mayit dikuburkan wajib hukumnya untuk memandikanya dan mensholatinya terlebih dahulu. hukum memandikan dan mensholati jenazah adalah fardhu kifayah yang sudah saya jelaskan diatas.  

cara sholat jenazah: 

1. Takbir Pertama Melakukan Niat Sholat Jenzah Kemudian Membaca Surat Al-fatihah 

bacaan niat untuk jenazah lelaki

Latin: usholi alaa handzalmayiti arba'a takbiratatin fardhol kifayaati imaaman/ma'muman lillahi ta'alaa Artinya: "saya niat sholat mayit ini empat kali takbir fardhu kifayah, sebagai imam/makmum karena allah ta'alaa. "

bacaan niat untuk jenazah perempuan 

Latin: usholi ‘ala hadzihil mayitati arba’a takbiratatin fardhol kifayaatai imaaman/ma’muuman lillahi ta’aala.
Artinya: "saya niat shalat atas mayit perempuan ini empat kali takbir fardhu kifayah karena menjadi makmum/imam karena Allah ta’ala."

2. Takbir Kedua Membaca Sholawat Nabi 

baca sholawat ibrahimiyah berikut bacaan sholawat ibramiyah


Latin: allahumma sholli alaa muhammad wa'alaa ali muhammad kama shollaita alaa ibrohim wa allah ali ibrohim, innaka hamidum majid. allohuma barik alaa muhammad wa ala ali muhammad kama barokta ala ibrohim wa ala ali ibrohim, innaka hamidum majid 

Artinya: ya allah berilah rahmat kepada nabi muhammad dan keluarga nabi muhammad sebagaimana engkau telah memberikan kepada nabi ibrahim dan keluarga nabi ibrahim. sesungguhnya engkau maha terpuji lagi maha mulia. ya allah, berikah keberkahan kepada nabi muhammad dan keluarga nabi muhammad sebagaimana engkau telah memberikan keberkahan kepada nabi ibrahim dan keluarga nabi ibrahim. sesungguhnya engkau maha terpuji lagi maha mulia.

3. Takbir Ketiga Mendoakan Jenazah

Nah,setelah itu membaca doa untuk jenazah berikut doa untuk jenzah-laki laki

Latin: Allahummaghfirlahu warhamhu wa’afihi wa’fu’anhu wa akrim nuzulahu wawassi mudkholahu waghsihu bil maa i wats tsalji wal barod. wa naqqihi minal khothoya kama naqqoitats tsaubal abyadho minad danas. wa abdiluhu daaron khoiron min daarihi wa ahlan khoiron min ahlihi wa zaujan khoiron min zaujihi wa adkhilhul jannata wa aidzhu min adzabin qobri au min adzabin naar

Artinya: ya allah ampunilah dan rahmatilah dia bebaskanlah dan maafkanlah dia. luaskanlah kuburnya dan mandikanlah dia dengan air, salju dan embun. sucikan dia dai seluruh kesalahan seperti dibersihkannya kain putih dari kotoran berikan dia rumah yang lebih baik dari rumahnya (didunia), keluarga yang lebih baik dari keluarganya, pasangan yang lebih baik dari pasanganya. lalu masukanlah dia ke dalam surga dan lindungilah dia dari cobaan kubur dan azab neraka. 

bacaan doa untuk jenazah perempuan 

Allahummaghfirlahaa warhamhaa wa’afihaa wa’fu’anhaa wa akrim nuzulahu wawassi mudkholahu waghsihu bil maa i wats tsalji wal barod. wa naqqihi minal khothoya kama naqqoitats tsaubal abyadho minad danas. wa abdiluhu daaron khoiron min daarihi wa ahlan khoiron min ahlihi wa zaujan khoiron min zaujihi wa adkhilhul jannata wa aidzhu min adzabin qobri au min adzabin naar


adapun berbedaan doa dari laki laki dan perempuan yakni hanyalah 

Doa untuk jenazah laki-laki

Latin Arab: Allahummaghfirlahu warhamhu wa’afihi wa’fu’anhu 

Artinya: "ya allah, ampunilah dia, belas kasihanilah dia, hapuskanlah dan ampunilah dosa-dosanya"

Perbedaan

Doa untuk jenazah perempuan

Latin Arab: Allahummaghfirlahaa warhamhaa wa’afihaa wa’fu’anhaa

Nah, jadi begitulah artikel saya mengenai penjelasan Allahummaghfirlahu Warhamhu. semoga artikel ini bisa membantu anda dan semoga bermanfaat untuk anda terima kasih. 
Read More
Astaghfirullah Wa Atubu Ilaih Arab dan Artinya

Astaghfirullah Wa Atubu Ilaih Arab dan Artinya

Astaghfirullah Wa Atubu Ilaih

istighfar merupakan suatu amalan yang sangatlah mulia. ia mempunyai kedudukan yang agung dan posisi utama dalam ajaran islam. istighfar adalah perbuatan meminta maaf atau memohon ampunan kepada allah SWT yang dilakukan oleh kaum muslim. hal ini merupakan etika yang sangat dianjurkan didalam ajaran islam. secara harifah perbuatan ini dilakuakn dengan mengulang ulang perkataan dalam bahasa arab yakni astaghfirullah, yang memiliki makna saya memohon ampunan kepada allah.


 

Arab dan Artinya Astaghfirullah Wa Atubu Ilaih

astaghfirullah wa atubu ilaih dalam bahasa arab (أستغفر الله وأتوبو عليه) yang artinya "aku memohon ampun kepada allah dan aku bertobat kepadanya"  kalimat tersebut adalah salah satu bacaan dzikir pilihan yang biasanya dibaca secara rutin oleh sebagian umat islam terutama pada pagi hari setelah bangun tidur. kalimat ini sangat baik dibaca sebanyak 100x setiap berdzikir. 

Dalil Istghfar 

seperti yang dikatakan allah SWT tentang nuh alaihis salam yang berkata kepada kaumnya 

maka aku katakan kepada mereka, memohonlah ampun kepada tuhanmu sesunggughnya dia adalah maha pengampun, niscaya dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat dan membahayakan harta dan anak-anakmu dan mengadakan untukmu kebun kebun dan mengadakan pula didalamnya untukmu sungai sungai 

Hadits Kedua 

Nabi SAW bersabda "setiap sesuatu itu ada perhiasanya dan perhiasan dosa-dosa adalah istighfar atau meminta ampunan


Dalil ketiga 

Nabi SAW bersabda " siapa yang meminta ampunan maka allah akan mengampuninya meskipun ia lari dari peperangan" 
Nah jadi begitulah artikel saya tentang Astaghfirullah Wa Atubu Ilaih semoga artikel ini bisa membantu anda dan bermanfaat untuk anda terimakasih. Read More
Pengertian Disosiatif

Pengertian Disosiatif

 Disosiatif Adalah 

disosiatif merupakan sebuah interaksi sosial. interaksi sosial tidak selalu bemakna positif melainkan bisa berbentuk kerjasama yang bisa menguntungkan kedua belah pihak tetapi ada juga yang merugikan salah satu pihak atau bisa kedua belah pihak sekaligus. 

hubungan yang mengarah pada suatu bentuk kerjasama yakni disebut dengan proses asosiatif sedangkan interaksi sosial yang mengarah pada bentuk perlawanan yakni disebut disosiatif. kedua hal diatas memiliki arti dan variasi yang bermacam-macam. nah untuk kali ini saya akan membahas arti dan proses disosiatif. Pengertian disosiatif

proses disosiatif bisa diartikan sebagai proses oposisi. oposisi adalah proses yang bertentangan dengan kelompok atau perseorangan untuk mencapai sebuah tujuan tertentu. disosiatif merupakan lawan kata dari asosiatif hal ini bisa diartikan sebagai berikut karena memiliki tujuan yang berbeda atau bertentangan dengan asosiatif.


Jenis-Jenis Disosiatif 

ada beberapa jenis disosiatif yang terkadang ada pada dilingkungan sekitar kita, diantaranya sebagai berikut: 

  • Pertentangan ialah merupakan sebuah proses sosial dimana individu atau kelompok yang berusaha ingin memenuhi keinginanya dengan cara menentang pihak lawan yang disertai ancaman bahkan bisa dengan ancaman. 
  • Persaingan/kompetisi merupakan sebuah proses interaksi sosial yang terjadi karena adanya kelompok maupun individu yang saling bersaing satu dengan yang lain dan kemudian karena adanya persaingan tersebut bisa menimbulkan dampak negatif namun bisa saja menimbulkan dampak positif. 
  • Pertikaian merupakan proses sosial yang berkelanjutan dari kontoversi pada pertikaian ini terjadi karena adanya perselisihan yang bersifat terbuka. pertikaian bisa terjadi karena adanya perbedaan yang semakin tajam antara kalangan individu maupun kelompok. 

 Contoh Interaksi Sosial 


Persaingan Dalam Hal Ujian Masuk Perguruan Tinggi
hal ini sering terjadi proses interaksi sosial disosiativ dalam hal saling bersaing agar bisa masuk ke salah satu univ favorit karena univ tersebut hanya menyediakan kursi yang terbatas untuk calon mahasiswa/mahasiswinya. 

Persaingan Kebudayaan Dalam Perdagangan 
di indonesia pernag terjadi ersaingan dagang yang melibatkan banyak negara didalamnya. bahkan negara yang pernah menjajah negri ini ikut serta dalam hal pergangan di indonesia. kemudian persaingan kebudayaan terjadi saat bangsa eropa datang keindonesia untuk melakukan perdagangan. 
namun pada saat itu bangsa eropa harus berhadapan dengan pedagang indonesia. kemudian pedagang indonesia dan pedagang eropa mengalami perbedaan budaya sehingga terjadilah persaingan kebudayaan untuk hal perdagangan yang sedang dilakukan. 

Persaingan Antar Suku 
persaingan ini kerap terjadi antar suku yang berbeda-beda. hal ini menimbulkan persaingan antar suku dan terjadi permasalahan. hal ini menjadikan masyarakat dari masing-masing suku berlomba untuk menunjukan bahwa kebudayaan merekalah yang paling unggul. 

Kekerasan 
kekerasan adalah salah satu contoh dari kontraveksi. karena kekerasan merupakan kontak fisik yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain baik itu dengan tangan kosong maupun senjata. kekerasan disini sifatnya disengaja karena sesuatu hal yang disebut penyimpangan sosial. 
Read More
Allahumma Inni As Aluka Arab dan Artinya

Allahumma Inni As Aluka Arab dan Artinya

Allahumma Inni As Aluka

Allahumma Inni As Aluka adalah penggalan dari hadits ibnu majah no915. yang biasanya dibaca ketika sesudah menunaikan shalat subuh. bacaan hadits tersebut seperti dibawah ini.

"allahumma inni as aluka ilman naafian wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan".

bacaan tersebut adalah penggalan dari hadits riwayat ibnu majah no 915. hadits ini menjelaskan bahwa segala perkataan/sabda, perbuatan, ketetapan dan persetujuan dari nabi muhhammad SAW yang dijadikan ketetapan dalam ajaran agama islam. hadits merupakan ketetapan hukum dalam agama islam selain alquran, Ijma dan Qiyas. kedudukan hadits adalah no2 setelah alquran. ada beberapa ulama yang meriwayatkan hadits seperti  imam muslim, imam bukhari, imam turmudzi, imam nasa'i dan imam ibnu majah.

Allahumma Inni As Aluka ilman naafian wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan Arab dan artinya 

setelah menunaikan ibadah solat subuh sebaiknya kita membaca doa ini untuk memulai aktivitas sehari hari agar mendapatkan berkah dan selalu di ridhoi oleh allah SWT.اللَّهُمَّ إِنِّى أَسْأَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا وَرِزْقًا طَيِّبًا وَعَمَلاً مُتَقَبَّلاً

Latin:Allahumma Inni As Aluka ilman naafian wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan.
Artinya:ya allah aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat dan rizki yang baik dan amal yang diterima
Baca Juga: Pengertian Halalan Thayyiban
telah menceritakan kepada kami abu bakr bin abu syaibah berkata, telah menceritakan kepada kami syababah berkata, telah menceritakan kepada kamu syubah dari musa bin abu aisyah dari mnatan budak ummu salamah dari ummu salamah berkata, ketika salam dalam sholat subuh nabi SAW mengucapkan: Allahumma Inni As Aluka ilman naafian wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. yang artinya ya allah aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat dan rizki yang baik dan amal yang diterima

Referensi: Hadits.id

Nah, jadi begitulah penjelasan tentang allahumma inni as aluka arab beserta artinya. semoga artikel ini bisa bermanfaat untuk anda dan semoga bisa membantu. terima kasih
Read More